krista dzudzilo ©

Berta.me

 1. ALL TIME / VISS LAIKS

  with Reinis Dzudzilo 

   

  How much time is needed to obtain time? Is it gained or is it lost by increasing the amount of time? Time passes, it moves, it flows, or is it us, the time experiencers, who move, who are time ourselves. Does everything stand still or does everything move? The longing to stop, rewind, or speed up time until it no longer exists or until only time remains. Maybe I don't need any of that and I just need to let the chorus of time tell me - why so sad? 

  /

  Cik daudz laika ir vajadzīgs, lai iegūtu laiku? Vai palielinot laika apjomu, tas tiek iegūts vai zaudēts? Laiks rit, tas kustas, tas plūst, vai tomēr tie esam mēs, laika pieredzētāji, kuri kustas, kuri paši ir laiks. Vai jebkas stāv uz vietas vai kustas pilnīgi viss? Gribas laiku apstādināt, atgriezt, vai paātrināt, līdz tā vairs nav vai ir tikai laiks. Varbūt nevajag neko no tā un ļaut lai daudzu laiku koris pasaka man - kāpēc tik skumji.

   

  Sofijas iela 2, Ventspils

   26 / 07  - 06 / 08    2023

   

   © Krista Dzudzilo © Kristaps Anškens